Logo BJB v ČR

Milí bratři a sestry, Pán Ježíš si k sobě na věčnost odvolal svého vzácného služebníka, Dr. Dentona Lotze, bývalého generálního tajemníka Světového svazu baptistů. Za celou naši Jednotu jsme vyjádřili soustrast jeho manželce a rodině. Zároveň jsme velmi vděčni za jeho požehnaný život a obětavou službu.

Připojujeme vzpomínku od br. Jana Titěry, který br. Dr. Lotze znal osobně řadu let. (PDF)

Pavel Coufal, předseda VV BJB

Zpět na hlavní stránku