Aktuality

Zrušení konference sester

25/3/2020

Drahé sestry.

Víc než kdykoliv jindy si uvědomujeme, že žijeme den za dnem jen a jen z Boží milosti v absolutní závislosti na Něm. Svět, se otřásá obavami, úzkostmi, strachem ze smrti. Jaká je to radost otevírat v této době Boží slovo. Prorok Jeremijáš 29:11 píše: ,,Neboť to co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu, chci vám dát naději do budoucnosti.“ Protože víme, že Hospodin má vše v rukou, ne jen současný stav a situaci v celém světě, můžeme žít v pokoji. On zná i budoucnost. Ať je jakákoliv, jako křesťané máme velikou výsadu, že to nejlepší je teprve před námi.

Pod tlakem událostí, jsme se rozhodly jako český a slovenský výbor odboru sester pro zrušení konání konference v Nových Zámkoch, které se mělo uskutečnit 3-5.5 2020 Protože nevíme, jak dlouho bude tato situace trvat, tak ani nejsme schopné navrhnout další termín konání konference. Možná na podzim, možná příští rok ve stejném čase. To opravdu ví, jen Pán Bůh a Jeho se chceme dotazovat. Je nám to velmi líto a jistě i mnohým z vás, především těm, které jsou už přihlášené a dokonce mají i zaplacenou částku za konferenci.

Chceme vás ujistit, že ty, které zaslaly peníze na náš účet, jim budou vráceny na jejich účet zpět. Toto je domluva s naší sestrou účetní Ivetkou Procházkovou.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, týkající se platby obraťte se na sestru Ivetku email:  iveta.prochazkova@baptist.cz, tel 734 680 026

Pokud budete mít jakýkoliv jiný dotaz, obraťte se na mně tel 608 880 138, helen.vcelak@gmail.com

O novém termínu konání, budete v dostatečném předstihu informovány a bude nutné nové přihlášení.  To je zatím, ale v nejasné budoucnosti.

Chceme se modlit a tak o to prosíme i vás, aby nám dal Pán Bůh jasně znát nový termín konání konference. Aby nás nadále chránil a spočinulo na nás Jeho oko.

Buďme těmi, které drží modlitebně naše rodiny, přátelé kterým můžeme připomínat Boží lásku. l. P 5,7 ,,Všechnu svou starost vložte na Něj, neboť mu na vás záleží.“

V modlitbách za vás i s vámi Helena Včeláková předsedkyně OS BJB v ČR

V Praze dne 23.3 2020

Další aktuality