Adresa sboru:
Sbor Bratrské jednoty baptistů v Blansku
Svatopluka Čecha 11
678 01 Blansko

Email:

milan.kern45(a)seznam.cz

Mapa:
odkaz na mapu

Správce sboru:
Vojtěch Horáček
Telefon:
604 723 397
Email:
vojtech51(a)seznam.cz

Foto sboru

Kazatel sboru:
Milan Kern 

Telefon:
603 724 392 

Email:

milan.kern45(a)seznam.cz

Pravidelná setkání
Nedělní Bohoslužba
Ne 09:00

Pá 17:00 (d)
Pá 14:00 - 17:00 keramika