Logo BJB v ČR

Mapa

Sbor BJB v Blansku

Svatopluka Čecha 11, 678 01

Milan Kern - kazatel, email: milan.kern45@seznam.cz; tel 603724392

Vojtěch Horáček - správce sboru; email: vojtech51@seznam.cz; tel: 604723397

neděle 9.45; setkání mládeže pátek 17.00; kroužek keramiky pondělí 14.00-17.00

Všechny sbory BJB