Logo BJB v ČR

Mapa

Sbor BJB v Karlových Varech - Pramen

Závodu míru 42/112, Karlovy Vary, Stará Role, 36 017

https://istocnik.cz/

kv.istocnik@gmail.com

Michael Bazaev, kazatel, +420731618116, mr.bazaev@gmail.com, mudr.bazaev@seznam.cz

Andrey Gollandtsev, diakon, +420775940847

bohoslužba, neděle, 14.00, biblická hodina, středa, 19.00 (přes ZOOM), modlitební setkání v pátek od 19:00

Stanice sboru: Pod Rybníkem 301, Jenišov, 36 001, setkání bratři 1 x v měsíce, den a čas po domluvě. Závodu míru 824/57, Karlovy Vary, Stará Role, 36 017 setkání sestry, ve čtvrtek 2x do měsíce od 18.00

Všechny sbory BJB