100 LET SPOLU

Velikonoční pozdrav předsedy
Pavla Coufala

Aktuálně

Denní zamyšlení
SLOVA ŽIVOTA

Bůh soucítí s trápením svého lidu
Od věků se něco takového neslyšelo, k sluchu neproniklo, oko nespatřilo, že by jiný bůh, mimo tebe, učinil něco pro toho, kdo na něj čeká. (Iz 64,3)
Číst dál >>

APLIKACE Slov života

Nová aplikace na zamyšlení Slova života