100 LET SPOLU

Velikonoční pozdrav předsedy
Pavla Coufala

Aktuálně

Denní zamyšlení
SLOVA ŽIVOTA

Duch Hospodinův zmocnil proroka Micheáše
Já však jsem naplněn mocí, Duchem Hospodinovým, právem a bohatýrskou silou, abych mohl Jákobovi povědět o jeho nevěrnosti, Izraeli o jeho hříchu. (Mi 3,8)
Číst dál >>

NOVÁ APLIKACE

Nová aplikace na zamyšlení Slova života