Logo BJB v ČR

Téma letošního ročníku nese poetický název "Velké začíná malým" a odráží to, oč nám v misii jde. Věříme, že malé svědectví může vést k velkým životním rozhodnutím a malý krůček víry stát na prahu velkých změn.

Nechej se povzbudit a vykroč ve své misijní misi k novým začátkům ... ať je pod tím skrývá cokoliv, založení nové skupinky, nový formát služby nebo založení nového společenství. Vždyť velké začíná malým.

😉

https://www.bjb.cz/misijni-konference

Zpět na hlavní stránku