Logo BJB v ČR

Bileám nemůže zaklínat ty, kterým Bůh žehná

I pronesl svou průpověď: „Z Aramu přivedl mě Balák, z východních hor moábský král: Pojď mi proklít Jákoba, pojď zaklínat Izraele! Jak mám zatratit, když Bůh nezatracuje? Jak mám zaklínat, když Hospodin nezaklíná?“ (Nu 23, 7–8)

Chápeme ve svém každodenním životě, jaký užitek nám přináší čas strávený s Bohem? Když trávíme čas s Bohem, víme více o tom, kdo je. Když trávíme čas přemýšlením o Boží pravdě, získáváme jasnější představu o tom, co Bůh dělá.

Balák i Bileám vidí, že Bůh skrze izraelský lid něco dělá, ale na Boží vůli reagují každý jinak. V tomto příběhu se Balák snažil Boží vůli zmanipulovat. Extravagantní obětování na sedmi oltářích, které mělo zmanipulovat Boha, aby proklel svůj lid, podtrhuje Balákovu touhu vyhnat Izraelity. Tato touha vychází ze strachu z toho, co by jim Izrael mohl udělat (viz Nu 22,4–6). Ocitáme se někdy v podobné situaci? Vidíme, co Bůh dělá, a slíbíme mu něco, o čem si myslíme, že se mu líbí, jen aby změnil názor?

Po epizodě s mluvícím oslem začal Bileám chápat, že je lepší podřídit se Boží vůli. Změna Bileámova srdce pramení z jeho rostoucího pochopení toho, kdo je Bůh.

Když Bůh zjevuje více o sobě a svých plánech se svým lidem, Bileám začíná jasněji chápat, že izraelský lid není pro Moábce takovou hrozbou, jak si Balák myslí.

Důležitým tématem tohoto příběhu je téma vidění. Boží zjevení je to, co postavám tohoto příběhu umožňuje vidět. Jestliže kdysi Bileámův osel viděl více než on, nyní se Bileám snaží ukázat cestu Balákovi. V tomto úryvku si Bileám před předáním poselství dává čas na setkání s Bohem. Čím více Bileám s Bohem rozmlouvá, tím více z Božího zjevení vidí. Čím více Bileám rozmlouvá s Bohem, tím jistěji mluví pouze pravdu, aniž by podléhal vnějšímu tlaku. Poznání pravdy, že Bůh vyvolil Izrael z národů, dává Bileámovi sílu odmítnout Balákovu žádost o prokletí Izraele.

Jestliže nám čas strávený s Bohem umožňuje vidět více, trávíme s Bohem dostatek času?

Rowena a Granville Casiño (Praha 3 – Mezinárodní sbor)