Slova života

Čtení na každý den. Ke stažení verze v PDF klikni na http://bjb.cz/slovazivota

Vy však jste ,rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu´, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Kdysi jste ,vůbec nebyli lid´, nyní jste však lid Boží, pro vás ,nebylo slitování´, ale nyní jste došli slitování. 
(1Pt 2,9-10)