Slova života - zamyšlení na každý den

11.9.2019

Rozsévání spravedlnosti má zaslíbení

Zasévejte si pro spravedlnost, sklízejte podle milosrdenství, zorejte si úhor! Je čas hledat Hospodina, dokud nepřijde a nezavlaží vás spravedlností. (Oz 10,12)

Čím lépe se Božímu lidu dařilo, tím více odvraceli svůj pohled od Boha. Tukem obrostlo jejich srdce. Žijeme v době nebývalého blahobytu, přesto nám mnohdy chybí čas na vztah s Bohem a druhými. Pohybujeme se v nepochopitelném stresu v žádostech po věcech, které nás neuspokojují. Přesto jsme ochotni se pro ně zadlužit a zoufale se snažit splácet své nerozumné závazky a stěžovat si, že již nám nezbývá na další věci, které mají druzí. Místo vděčnosti a svobody v Kristu se stáváme novodobými dobrovolnými otroky. Co s tím? Díky Bohu je vždy možnost začít znovu, i když to někdy může být dost bolestivé. Je na čase změnit své špatné vzorce chování a začít žít podle nových. Naše snaha na to však nestačí. Je třeba zemřít sobě a dát svůj život Bohu. Je to cesta pokání, rozhodnutí a poslušnosti. Vlastní změnu v nás již vykoná Duch svatý. V Božím slově máme zaslíbení, že kdo hledá, ten nalézá. Zkrátka kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody, proč to nejde. Bůh nebude jednat proti naší vůli, ale bude pracovat v otevřeném srdci. Naše proměna bude tím zřetelnější, čím upřímněji přiznáme svoji bezmocnost a oddáme se Bohu.

Tomáš Pacovský (Kraslice)